ONDERWIJS & ZORG

1. Animatie passend onderwijs en zorg voor jeugd in 2 minuten.

2. Samen verantwoordelijk voor onderwijs & zorg voor onze leerlingen.

3. Wie is verantwoordelijk voor wat in deze samenwerking?

4. 1 Kind, 1 gezin, 1 plan & 1 regisseur.

5. De school maakt u wegwijs bij onderwijs & zorg.

 1. Animatie passend onderwijs en zorg voor jeugd in 2 minuten.

2. Samen verantwoordelijk voor onderwijs & zorg voor onze leerlingen.

SWV PO 20.01 heeft samen met de gemeenten, de opdracht om onderwijs & hulp te organiseren voor kinderen, jongeren en gezinnen. Deze samenwerking geldt voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in de 12 Groningse gemeenten & de Drentse gemeente Noordenveld.

Een combinatie van onderwijs & zorg op school heet een onderwijszorgarrangement.

Onderwijszorgarrangementen zijn er in het gewone basisonderwijs én in het speciaal onderwijs.

Regio
Gemeente Groningen Gemeente Groningen
Noord Appingendam
Delfzijl
Het Hogeland
Loppersum
West Noordenveld (Drentse Gemeente)
Westerkwartier
Zuidoost Midden Groningen
Pekela
Stadskanaal
Oldambt
Veendam
Westerwolde

3. Wie is verantwoordelijk voor wat in deze samenwerking?

De schoolbesturen van SWV PO 20.01 zijn verantwoordelijk om elk kind passend onderwijs te bieden.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders in gezin, wijk en buurt.

kind-gezin-plan

4. 1 Kind, 1 gezin, 1 plan & 1 regisseur.

Sommige leerlingen hebben op school extra hulp én zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat het lichamelijk of geestelijk niet alleen redden op school & bij het opgroeien.
In dat geval wordt er een plan gemaakt voor de leerling. Dit plan voor zorg op school heet een onderwijszorgarrangement. Ook krijgt het gezin hulp bij het opvoeden. Alles in 1 plan voor zorg, opgroeien, opvoeden & onderwijs.
Het gezin krijgt één contactpersoon-de “regisseur”- om mee te praten en ook om vragen aan te stellen. Deze regisseur heet ook wel “casemanager” en is het vaste aanspreekpunt voor de ouders. Alle vragen over het onderwijszorgarrangement van hun kind kunnen de ouders stellen aan de casemanager.

5. De school maakt u wegwijs bij onderwijs & zorg.

wegwijzerDe school is het eerste aanspreekpunt voor het maken van dit plan. Als de school/leraar merkt dat een leerling zorg nodig heeft om onderwijs te volgen, schakelt het zorgteam van de school extra hulp in.

Elke school heeft een zorgteam. Dit zorgteam heeft een vast contactpersoon bij de gemeente (bijvoorbeeld bij het basisteam, jeugdhulpverlening, CJG of WIJ-team). Daarom kan de school snel schakelen en samen met de gemeente een onderwijszorgarrangement maken. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.