HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN extra ondersteuning

1. Subsidie extra ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen

2. Doel van de extra ondersteuning van begaafde leerlingen

3. Op welke manier wordt de ontvangen subsidie verdeeld & besteed

4. Vertegenwoordigers en contactadres project hoogbegaafdheid van SWV PO 20.01

5. Data overleggen van projectleider met klankbordgroep & kartrekkers-schooljaar 2021|2022

 6. Link naar nieuwspagina hoogbegaafdheid 

1. Subsidie extra ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen

Eind 2019 is de subsidie voor begaafde leerlingen toegekend. De looptijd van de subsidie is gelijk aan die van het ondersteuningsplan, van 2019 tot 22 juli 2023 (zomervakantie).

De subsidie wordt SWV breed en ook vanuit de 4 regio’s ingezet volgens het plan dat gezamenlijk per regio is ingediend.
De uitwerking van het plan van aanpak (inclusief de besteding en bestemming van de toegekende middelen), maakt onderdeel uit van de zowel de regionale werkagenda’s als die van het samenwerkingsverband in haar geheel.

2. Doel van de extra ondersteuning van begaafde leerlingen

De aanvraag voor deze subsidie is in opdracht van het bestuur van SWV PO 20.01 gedaan, met als doel het creëren en vastleggen van een dekkend aanbod en een doorlopende leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen in het gehele samenwerkingsverband vanuit een preventieve insteek.

3. Op welke manier wordt de ontvangen subsidie verdeeld & besteed

De subsidie is voor het hele SWV PO 20.01 en is per regio aangevraagd.
Alleen bij een gezamenlijk plan van aanpak en door de besturen van de regio gemeente Groningen, Noord, West of ZuidOost ingediend worden de middelen (€’s) toegekend.
Op deze manier wordt samenwerking bevorderd en versnippering van de middelen voorkomen.

De bestedingsdoelen van de toegekende subsidie zijn als volgt geformuleerd:
• het versterken van het aanbod binnen de basisondersteuning
• het versterken van de vaardigheden van de leerkrachten in de klas door cursussen en training in de klas waardoor leerlingen eerder gesignaleerd kunnen worden en er gerichte ondersteuning geboden kan worden
• het opzetten van een netwerk van HB-specialisten zodat elke school weet op wie een beroep gedaan kan worden
• signaleren, good practices delen, vergroten aanbod

Ook zijn er leerlingen die dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn.
Voor hen zijn de volgende doelen vastgesteld:
• onderzoeken welke witte vlekken er zijn in het verzorgen van onderwijs voor deze leerlingen
• het instellen van een taskforce samen met het VO om deze groep leerlingen eerder van advies en ondersteuning te kunnen voorzien
Om deze doelen te bereiken, heeft elke regio van het SWV een plan per schooljaar binnen de kaders van de subsidieaanvraag. Dit plan is leidend voor de toekenning van het geld.

4. Vertegenwoordigers en contactadres project hoogbegaafdheid van SWV PO 20.01

Het SWV heeft projectleider Rob Huizing aangesteld om het project hoogbegaafdheid te leiden en overzicht te houden SWV breed en in de 4 regio’s.
Samen met vertegenwoordigers uit de integrale werkgroep vormen zij de klankbordgroep.
De kartrekker(s)in elk van de 4 regio’s coördineert een en ander vanuit die regio.
Onderstaand een overzicht & contactadres.

2021 01 Vertegenwoordigers project HOOGBEGAAFDHEID van SWV PO 20.01
naam rol binnen project HB regio
Rob Huizing projectleider hoogbegaafdheid SWV breed
Hannie Leistra klankbordgroep vanuit integrale werkgroep SWV breed
Pim Holsappel klankbordgroep vanuit integrale werkgroep SWV breed
Inez Töben kartrekker vanuit regio gemeente Groningen
Marieke Pot kartrekker vanuit regio Noord
Roos Roffel kartrekker vanuit regio West
Joyce Steenwijk kartrekker vanuit regio ZuidOost
Johan van den Mark kartrekker vanuit regio ZuidOost
contactpersoon HB projectleider Rob Huizing E. rob@slimmerwijs.nl
M. 06-20406920

5. Data overleggen van projectleider met klankbordgroep & kartrekkers-schooljaar 2020|2021

De klankbordgroep komt bijeen op:
• woensdag 26 januari 2022
• woensdag 23 maart 2022
• woensdag 25 mei 2022

Tijd: van 08.45 tot 10.00 uur

De kartrekkers komen bijeen op:
• woensdag 24 november 2021
• woensdag 26 januari 2022
• woensdag 23 maart 2022
• woensdag 25 mei 2022

Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur

6. Link naar nieuwspagina hoogbegaafdheid

Klik hier om naar de nieuwspagina hoogbegaafdheid te gaan.