OVERGANG VAN PO NAAR VO

Aanmelding & toelating voor SWV VO 20.01 en SWV VO 20.02.

Het beleid en de procedures zijn tot stand gekomen in onderling overleg tussen de vertegenwoordigers van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de provincie Groningen.

Via deze link >> zijn voor de onderwijsprofessional alle documenten te vinden die te maken hebben met de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs.