ONDERWIJS & ZORG; de samenwerking met de gemeente & de RIGG

1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Jeugdhulp.

2. Hoe wordt deze hulp bij onderwijs & zorg betaald?

NOTE: alle genoemde documenten|instrumenten & meer staan in het kader rechts bovenaan op deze pagina

zorgonderwijs1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Jeugdhulp.

teach

Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De Groninger gemeenten kopen de jeugdhulp gezamenlijk in via de regionale inkooporganisatie Groninger gemeenten (RIGG). Door een goede samenwerking tussen onderwijs & zorg tijdens schooluren is er voor elke leerling een passende plek.

In de bijlage ‘Uitwerking rollen en taken’ is de ondersteuningsroute door onderwijs en gemeente beschreven.

En de piramide maakt de ondersteuningsroute gemeenten & onderwijs inzichtelijk.

f1a(klik op de afbeelding voor een vergroting)

2. Hoe wordt deze hulp bij onderwijs & zorg betaald?

Extra hulp en zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en|of verpleging, wordt vergoed op basis de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet & de Wet langdurige zorg. Soms gelden meerdere zorgwetten. Zo kan een leerling begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet krijgen en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet. In het ‘Stroomschema zorg op school’ van het Ministerie van Onderwijs is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden er zijn. En ‘Jeugdwet-de afbakening met andere wetten’ geeft inzicht.