leraar

VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS

1. Filmpje van ons eigen SWV van 2 ½ minuut “op weg naar specialistische voorzieningen”.

2. Passend onderwijs & haar ondersteuningsstructuur binnen samenwerkingsverband PO 20.01.

3. De rol van de integrale werkgroep binnen SWV PO 20.01

4. Evaluatie passend onderwijs-mei 2020

1. Filmpje van ons eigen SWV van 2 ½ minuut “op weg naar specialistische voorzieningen”. 

Op 1 juni 2016 heeft ons samenwerkingsverband een studiemiddag SBO/SO georganiseerd met als thema “Op weg naar specialistische voorzieningen”. In dit filmpje kunt u zien wat besproken is en met welke resultaten.

2. Passend onderwijs & haar ondersteuningsstructuur binnen SWV PO 20.01.

Passend onderwijs begint in de klas. U weet het beste wat een leerling nodig heeft en welke ondersteuning daar goed bij past, wat u zelf kunt bieden en wat u nog kunt leren. En u weet waar & wanneer u de expertise van anderen, zoals vanuit het speciaal onderwijs, in kunt zetten. Voor de invoering van passend onderwijs ging u ook al om met verschillen tussen leerlingen. Bijvoorbeeld tussen intelligentieniveaus en leerstijlen, maar ook in onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. Omgaan met diversiteit is dan ook niet nieuw. Het maakt de lespraktijk uitdagend en boeiend en soms ook lastig. Voor u, de onderwijsprofessional, is de uitdaging om de verschillen te zien en te bedenken wat de leerling nodig heeft en daarop te anticiperen.

Uiteraard staat u er niet alleen voor. Bij de vormgeving van passend onderwijs in de praktijk van de klas krijgt u ondersteuning van uw collega’s in het lerarenteam, de interne begeleider of zorgcoördinator, schoolleider & samenwerkingsverband PO 20.01. Ook de expertise van het (voortgezet) speciaal onderwijs of jeugdhulpverleners kan worden ingezet ter ondersteuning.

Bij diverse thema’s en onderwerpen zijn de links naar instrumenten|documenten toegevoegd die van belang zijn.

3. De rol van de integrale werkgroep binnen SWV PO 20.01

De integrale werkgroep heeft als opdracht om, samen met coördinator Roel Weener en procesondersteuner Marjet Westerhof, het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda (onderdeel van het OP) voor het lopende schooljaar verder uit te werken. Ook stellen zij diverse notities op en ontwikkelen ze instrumenten & documenten.

Regelmatig komt de werkgroep bij elkaar om diverse thema’s te bespreken en te vertalen naar leerlingen, ouders en leraren.

Bouwstenen voor het samenstellen van de jaarplanning-werkagenda zijn:
1. De vragen en signalen vanuit het onderwijsveld (scholen, leraren, besturen, ouders etc.)
2. Het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband PO 20.01
3. De landelijke regelgeving en wet- en regelgeving

4. Evaluatie passend onderwijs-mei 2020

Evaluatie Passend Onderwijs onderzocht sinds 2015 de invoering en ontwikkeling van passend onderwijs. Op 27 mei 2020 werd dit onderzoek afgerond en werden de eindresultaten overhandigd aan Directeur-generaal PO en VO, Alida Oppers. In het kader rechts bovenaan op deze pagina vindt u een link naar de samenvatting.

Instrumenten & Documenten