ZORGPLICHT 

kinderen1. Wat is zorgplicht?

2. Wanneer gaat de zorgplicht in? 

3. Wat als uw kind aanvullende hulp nodig heeft?

4. Betekent zorgplicht dat de school elke leerling moet plaatsen? 

1. Wat is zorgplicht? 

Alle scholen en schoolbesturen hebben de plicht om elk kind een passende plek in het onderwijs te bieden.
Dit kan zijn in het regulier onderwijs of in het speciaal (basis)onderwijs. Soms is de school van uw keuze niet de beste onderwijs plek voor uw kind. Bijvoorbeeld omdat de school niet de juiste onderwijsondersteuning kan bieden. We gaan dan samen en in overleg met u, de ouders, op zoek naar een school in de regio waar uw kind wèl het onderwijs krijgt waar het recht op heeft.

2. Wanneer gaat de zorgplicht in? 

De zorgplicht gaat in nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld bij de school van uw keuze. Uw kind gaat vanaf de eerste schooldag gewoon naar school.

  • binnen 6 tot 10 weken hoort u of die school de beste plek is voor uw kind
  • is het niet de beste plek dan zorgt de school voor een passende plek
  • dit gaat altijd in overleg met u, de ouders

De school heeft deze plicht. Dit heet zorgplicht. 

3. Wat als uw kind aanvullende hulp nodig heeft? 

De school maakt een plan voor aanvullende ondersteuning voor uw zoon of dochter;

  • in de gewone school en klas of
  • op een andere school, zo dicht bij uw huis als mogelijk is of
  • een plek in het speciaal (basis) onderwijs, zo dicht bij uw huis als mogelijk is
  • als de school twijfelt of het de leerling kan begeleiden en nader onderzoek moet doen, is de school verplicht een tijdelijke plaats te bieden (max.10 weken)

Altijd samen met u, de ouders.
Samen met u kijken we wat uw kind nodig heeft om passend en veilig te leren. Aanvullende ondersteuning wordt zo veel mogelijk in de klas gegeven. De leraren weten hoe zij elk kind op de beste manier kunnen ondersteunen.

4. Betekent zorgplicht dat de school elke leerling moet plaatsen? 

Nee, er kunnen redenen zijn waarom de school een leerling niet hoeft te plaatsen. Bijvoorbeeld op basis van identiteit/geloof, maar ook op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat elke school vanaf 1 augustus 2014 heeft.
Als de school aannemelijk kan maken dat díe leerling met díe specifieke ondersteuningsbehoefte echt niet past binnen het schoolondersteuningsprofiel, dan is dat een reden om weer met de ouders in overleg te gaan.
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 wél de verplichting (zorgplicht), die leerlingen en ouders een onderwijsplek aan te bieden waar de leerling wél geplaatst kan worden.

Instrumenten & Documenten