CENTRAAL ARRANGEMENTENBUDGET

handen-solidariteit

 1. Voor wie geldt het Centraal Arrangementenbudget?

2. Doel van het Centraal Arrangementenbudget.

3. Aanvraag voor Centraal Arrangementenbudget bij het SWV PO 20.01.

1. Voor wie geldt het Centraal Arrangementenbudget?

Het Centraal Arrangementenbudget is bedoeld voor leerlingen of groepen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die de (extra) ondersteuning van de school en het bevoegd gezag van die school aantoonbaar overstijgt. Bijvoorbeeld voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte (o.a. Syndroom van Down), voor wie een passende onderwijsplek in het speciaal onderwijs ligt en (nog) niet in het regulier basisonderwijs. En ook voor sommige leerlingen in crisissituaties (casusniveau).

2. Doel van het Centraal Arrangementenbudget.

Om een leerling of groepen van leerlingen acht jaar onderwijs te kunnen bieden is er in sommige situaties meer nodig dan je mag verwachten van een school voor (speciaal)basisonderwijs. Doel van het centraal arrangementenbudget is om succesvolle trajecten passend onderwijs vorm te geven ook voor de leerlingen met minimaal uitstroomprofiel praktijkonderwijs (PrO) of VSO.

3. Aanvraag voor Centraal Arrangement bij het SWV PO 20.01.

De voorwaarden voor aanvraag zijn o.a.:

  • dat de aanvraag ingediend wordt door een bovenschools-functionaris/team met een zichtbaar akkoord van de bestuurder/het bestuur
  • dat de in de aanvraag aangegeven wordt wat reeds gedaan is
  • een concrete vraag voor wat nodig is
  • dat er sprake is van co-financiering
  • dat de aanvraag is ingediend via formulieren D8a2 of D8b2

De link naar de volledige notities & de aanvraagformulieren Centraal Arrangementen Budget (CAB) voor een individuele leerling & groepen vindt u in het kader rechts bovenaan op deze pagina.