De integrale werkgroep heeft een notitie OPP voor gebruik in het regulier basisonderwijs gemaakt.

In deze notitie wordt uitgelegd voor welke leerlingen een OPP verplicht is, wat er in het OPP moet staan, wat de rol van de ouders is etc. De IW geeft het advies om het OPP digitaal aan te maken in ParnasSys of Esis, zodat het gekoppeld kan worden aan BRON en voldoet aan de wettelijke eisen.

>> klik hier voor notitie OPP>>