De integrale werkgroep heeft een pakket aan instrumenten samengesteld waarmee een SOP kan worden opgesteld. Deze versie 2.0 van het SOP is aangepast volgens het nieuwe ondersteuningsplan (OP), het actuele toezichtkader en de aanbevelingen van het Ministerie van OCW.
>> klik hier voor het model SOP & bijbehorende instrumenten>>