Voor het schooljaar 2017-2018 heeft een uitgebreide monitor passend onderwijs geleid tot een rapportage van het SWV als geheel en tot vier regionale rapportages. Elke vier jaar zal een soortgelijke grote monitor uitgezet worden in relatie tot de wettelijke verplichting eens per vier jaar een nieuw ondersteuningsplan (OP) te maken.

In de tussenliggende jaren gaat het om een kleine versie. Voor het schooljaar 2017-2018 gaat het om 2 kwantitatieve vragenlijsten; 1 voor regulier BAO en 1 voor S(B)O, die door de scholen ingevuld worden. Op basis van een analyse van de opbrengsten per bestuur, zullen vanuit de integrale werkgroep verhelderende kwalitatieve vragen aan de besturen worden gesteld.

>> lees meer >>