KETENPARTNERS

1. Passend onderwijs samen met keten partners als VIVIS, Simea, Kentalis en jeugdzorg.

2. Landelijke regeling voor leerlingen met een zintuigelijke ondersteuningsbehoefte (cluster 1) & voor dove of slechthorende leerlingen (cluster 2). 

3. De reguliere school heeft zorgplicht. De instellingen van cluster 1 & 2 hebben ondersteuningsplicht. 

puzzel-schakel1. Passend onderwijs samen met keten partners als Visio, Simea, Kentalis en jeugdzorg. 

Samenwerkingsverband PO 20.01 organiseert passend onderwijs;

 • in cluster 1 (slechtziend of blind) samen met VIVIS
 • in cluster 2 (doof of slechthorend) samen met Kentalis & Simea
 • samen met de gemeenten in de provincie Groningen, de Drentse gemeente Noordenveld (leerplichtambtenaren en centra voor Jeugd en Gezin)
 • & ook samen met jeugdzorg;
  – jeugdhulpverlening
  – de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD)
  – de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  – stichting maatschappelijk dienstverlening (SMD) enzovoort

2. Landelijke regeling voor leerlingen met een zintuigelijke ondersteuningsbehoefte (cluster1) & voor dove of slechthorende leerlingen (cluster 2).

De scholen en de begeleiding voor onderwijs aan kinderen met een zintuiglijke ondersteuningsbehoefte, een auditieve en/of communicatie beperking (doof, slechthorend, ernstige spraak-taal moeilijkheden (ESM) vallen niet onder het samenwerkingsverband, maar worden landelijk georganiseerd.

3. De reguliere school heeft zorgplicht. De instellingen van cluster 1 & 2 hebben ondersteuningsplicht.

De reguliere school heeft zorgplicht. De instellingen van cluster 1 & 2 hebben ondersteuningsplicht. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van expertise aan de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan het regulier onderwijs kan bieden en voor die leerlingen die toelaatbaar zijn tot cluster 1& cluster 2.

Wanneer het kind/de leerling toelaatbaar is, wordt in afstemming met de ouders en (indien aan de orde) in de reguliere school een passend arrangement samengesteld. Zo kunnen leerlingen dichter bij huis onderwijs volgen.

Een cluster 1 & cluster 2 instelling kan speciale groepen in reguliere scholen onderbrengen. De leerlingen staan dan ingeschreven bij de instelling, die ook verantwoordelijk blijft voor het onderwijs. Bij de uitvoering maakt de instelling zo veel mogelijk gebruik van de voorzieningen die de reguliere school biedt.