Deze brief is een nadere uitwerking van de eerdere kamerbrieven met daarin een aantal voortgangsmaatregelen. Deze betreffen de terreinen Zorg in onderwijstijd, Onderwijs-Zorgarrangementen en de versterking van regionale samenwerking.
Voor de complete brief klik hier >>