Indigo; aanpassing in module ‘verzuim’

Home » Indigo; aanpassing in module ‘verzuim’ » Nieuwsbrief HB - 22 01 Januari » Indigo; aanpassing in module ‘verzuim’

Indigo; aanpassing in module ‘verzuim’

Leerlingen die thuiszitten vanwege geen passende school in verband met HB problematiek.

Het samenwerkingsverband wil graag zicht krijgen op de leerlingen die thuiszitten omdat geen passende school beschikbaar is door o.a. hoogbegaafdheid problematiek. Om dat in kaart te brengen is er in Indigo bij de module ‘verzuim’ een kleine aanpassing gedaan.
Zit de leerling thuis dan kan de intern begeleider of de regievoerder Zorgplicht bij ‘reden verzuim’ dit aangeven door te klikken op ‘geen passende school i.v.m. HB problematiek’.

Dossiers archiveren

Er komt regelmatig een vraag binnen of leerling dossiers binnen Indigo ook gearchiveerd kunnen worden. Voor de TLV aanvragen is dit mogelijk, hieronder vindt u de procedure. In dit scherm kunt u aanvragen die zijn afgerond (status; besluit ingetrokken, niet behandelbaar etcetera) en waarvan de bezwaarperiode van 6 weken is verstreken archiveren. De aanvragen krijgen dan de status archief en zijn niet meer zichtbaar op het home scherm. U kunt deze aanvragen terugvinden In het scherm aanvragen – Overzichten aanvragen door te zoeken op status Archief.

1. Ga naar Aanvraag –> Aanvraag archiveren

2. Vink aan de dossiers die u wilt archiveren in de kolom “Archiveer”

3. Klik