WERKAGENDA 2019-2023

WERKAGENDA 2019-2023 horend bij het Ondersteuningsplan 2019-2023

Deze werkagenda maakt inzichtelijk welke activiteiten en opbrengsten voor de planperiode 2019 – 2023 centraal staan en vormen een verdere uitwerking van het ondersteuningsplan (OP) zoals dat voor 1 mei 2019 is aangeboden aan de inspectie van het onderwijs. De activiteiten en opbrengsten zijn verdeeld over:

  • het samenwerkingsverbandcoördinator, beleidsmedewerkers en integrale werkgroep
    als het gaat om een overstijgende aanpak m.b.t. een doorgaande lijn in het dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen
  • de 4 regio’sgemeente Groningen, Noord, West & Zuidoost
    als het gaat om het organiseren van een doorgaande lijn in het dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de regio’s
  • de schoolbesturen
    als het gaat om het verzorgen van passend onderwijs in de scholen (basisondersteuning en extra ondersteuning) zoals dat is afgesproken in het samenwerkingsverband
Klik hier voor de werkagenda 2019-2023

Het samenwerkingsverband PO 20.01 en de regio’s gemeente Groningen, Noord, West & Zuidoost maken in de planperiode 2019 – 2023 een jaarplanning voor elk schooljaar. Deze vindt u onder de volgende tab in het drop down menu.