MONITOR PASSEND ONDERWIJS SWV PO 20.01

onderwijsmonitor-2

In het Ondersteuningsplan (OP) zijn alle afspraken over passend onderwijs beschreven. Samenwerkingsverband PO 20.01 vindt het belangrijk om inzicht te hebben, hoe deze afspraken door de deelnemende schoolbesturen uitgevoerd worden.

Scholen en schoolbesturen hebben vragenlijsten over het schooljaar 2017-2018 ingevuld. SWV PO 20.01 heeft Keizers & Visser Overheidsconsultancy (www.keizersvisser.nl) opdracht gegeven de resultaten over het schooljaar 2017-2018 te verwerken en inzichtelijk te maken. In een hoofdrapportage, vier subregionale rapportages & een samenvatting kunt u alles lezen. Ook zijn de resultaten overzichtelijk in beeld gebracht in één A3 voor het gehele SWV & voor elk van haar vier subregio’s.

U vindt alles in de rechterkolom onder; instrumenten & documenten op deze pagina >>