JAAR PLANNING-WERKAGENDA‘s schooljaar 2019-2020

1. Jaarplanning – werkagenda van het gehele samenwerkingsverband PO 20-01 & het gehele samenwerkingsverband in beeld

2. Regio gemeente Groningen in beeld

3. Regio Noord in beeld

4. Regio West in beeld

5. Regio Zuidoost in beeld

1. Jaarplanning – werkagenda van het gehele samenwerkingsverband PO 20-01

De jaarplanning in de vorm van een werkagenda maakt inzichtelijk welke activiteiten en opbrengsten voor het schooljaar 2019– 2020 centraal staan en vormen een verdere uitwerking van het Ondersteuningsplan zoals dat voor 1 mei 2019 is aangeboden aan de inspectie van het Onderwijs.

Deze jaarplanning is voorgelegd aan:

  • het Dagelijks Bestuur ter vaststelling
  • het Algemeen Bestuur ter goedkeuring
  • de ondersteuningsplanraad (OPR) ter instemming

De concrete doelen die in het document zijn beschreven worden “gemeten” via het centrale monitorinstrument van SWV PO 20-01.

PLAN – DO – CHECK – ACT
Het volgen van de PDCA- cyclus van het samenwerkingsverband bij deze doelen zorgt voor een duidelijke lijn van het ondersteuningsplan (OP) naar de Schoolondersteuningsprofielen, schoolplannen en de schooljaarplannen, zodat er samenhang is tussen het beleid van het samenwerkingsverband, de scholen en besturen. De aangesloten schoolbesturen zijn belast met het uitvoeren van de monitor gedurende het schooljaar 2019 – 2020.

Klik hier voor de jaarplanning-werkagenda** schooljaar 2019-2020 van het gehele SWV ** de in het document in blauw aangegeven activiteiten hebben dit schooljaar prioriteit

Het gehele samenwerkingsverband in beeld

 

2. Regio gemeente Groningen in beeld

 

3. Regio Noord in beeld

4. Regio West in beeld

5. Regio Zuidoost in beeld