INTEGRALE WERKGROEP SWV PO 20.01 

1. De integrale werkgroep & het ondersteuningsplan

2. Vergaderplanning integrale werkgroep schooljaar 2020|2021

3. Samenstelling integrale werkgroep

1. De integrale werkgroep & het ondersteuningsplan.

De integrale werkgroep bestaat uit collega’s die hun sporen verdiend hebben in de verschillende onderwijssoorten en instellingen. Onderwijsprofessionals uit zowel het basis-, als speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs van samenwerkingsverband PO 20.01. Deze professionals ondersteunen het bestuur en management bij alle relevante ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.

Opdracht integrale werkgroep:
De integrale werkgroep heeft als opdracht om, samen met coördinator Roel Weener en procesondersteuner Marjet Westerhof, het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda (onderdeel van het OP) verder uit te werken.

De samenstelling is tot stand gekomen door;

 •  te kijken welke expertise is er nodig om passend onderwijs zorgvuldig en verantwoord inhoud en vorm te geven in de scholen
 • vervolgens zijn alle onderwijssoorten (dus BAO, SBO en SO) benaderd met de vraag experts af te vaardigen in de werkgroep
 • tenslotte is bij de samenstelling rekening gehouden met een vertegenwoordiging uit alle vier regio’s binnen het samenwerkingsverband.
De integrale werkgroep heeft voor het lopende schooljaar 2019-2020 een werkagenda opgesteld waarin zij haar doelstellingen formuleert om passend onderwijs te realiseren in het samenwerkingsverband. Regelmatig komt de werkgroep bij elkaar om diverse thema’s te bespreken en te vertalen naar de leerlingen, ouders en leraren.

ONTWIKKELINGEN en WERKAGENDA 2020-2021
Als bouwstenen worden de volgende drie onderdelen gebruikt:

1. De vragen en signalen vanuit het veld (scholen, leraren, besturen, ouders etc.)
2. Het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband PO 20.01
3. De landelijke regelgeving en wet- en regelgeving.

2. Vergader planning integrale werkgroep schooljaar 2020-2021.

De integrale werkgroep komt bijeen op vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur op:

 • 4 september 2020
 • 2 oktober 2020
 • 6 november 2020
 • 4 december 2020
 • 8 januari 2021
 • 5 februari 2021
 • 5 maart 2021
 • 9 april 2021
 • 4 juni 2021

Vergader adres: Educonnect|VCOG, Eenrumermaar 4, 9735 AD Groningen.

3. Samenstelling integrale werkgroep.

Contact persoon voor de integrale werkgroep is Hannie Leistra, beleidsmedewerker SWV PO 20.01
Email: H.Leistra@PO2001.nl

Roel Weener
Coordinator SWV PO 20.01
Marjet Westerhoff
Ondersteuning coördinator
OPRON

Integrale werkgroep:

Sijkie Amels
STAFMEDEWERKER St.Quadraten Wester-kwartier
Bieny Bolt
BELEIDSADVISEUR ONDERWIJS & KWALITEIT bestuurs-secretaris VCOG
Annie Kats
COORDINATOR Passend Onderwijs bij Stichting Quadraten
Jannes de Vries
ORTHOPEDAGOOG GZ-PSYCHOLOOG VCPO Noord Groningen SCPO Noordkwartier
Luuk Hoff
AMBULANT ONDERSTEUNER GEDRAG

Ondersteunend coördinator Passend Onderwijs

OPO Noordenveld

Nicolle Jaarsma
TEAMLEIDER Prof. W.J.Bladergroen school locatie Winschoten
Pim Holsappel
LOCATIE DIRECTEUR Scholengroep Perspectief
Renger Doornbos
STAFMEDEWERKER ONDERWIJS & ZORG|GEDRAGS SPECIALIST NoorderBasis
Bianca Kamminga
BELEIDSADVISEUR ONDERWIJS Openbaar Onderwijs Groningen O2G2
Hannie Leistra
BELEIDS MEDEWERKER SWV PO 20.01 DIRECTEUR REGIONAAL
Carina Veen
TEAMLEIDER SBO De Sterren Hoogezand
Sandra Wolken
DIRECTEUR KWALITEIT & ONDERWIJS ONDERSTEUNING St. Primenius