COMMISSIE VAN ADVIES

1. Wat doet de commissie van advies?

2. Wie tekent de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

3. Hoe verloopt de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ?

4. Contactgegevens commissie van advies.

1. Wat doet de commissie van advies?

Om een leerling toegang te verlenen tot het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wettelijk verplicht. Het bestuur van samenwerkingsverband PO 20.01 heeft de wettelijke taak de toelaatbaarheidsverklaring af te geven. De Commissie van Advies adviseert het bestuur van ons samenwerkingsverband over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs. De aanvraag en|of administratie|registratie van alle TLV’s, routes 1, 2a & 2b, verloopt via de Commissie van Advies.

2. Wie tekent de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

De toelaatbaarheidsverklaringen worden ondertekend door de coördinator in opdracht van en bij mandaat van het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband PO 20-01.
In geval van bezwaar en beroep is het Dagelijks Bestuur van SWV PO 20-01 het eerste aanspreekpunt.

3. Hoe verloopt de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ?

De aanvraag en|of administratie|registratie van alle TLV’s, routes 1, 2a & 2b, verloopt via de Commissie van Advies. Bij overeenstemming over TLV tussen ouders|leerling, ontvangende & verwijzende school wordt zonder tussenkomst van de Commissie van Advies (CvA) een TLV afgegeven (route 1). In alle andere gevallen is de CvA betrokken bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.

Route 1 zonder Commissie van Advies (alleen administratie|registratie via CvA)
• bij overeenstemming tussen de partijen over de TLV-aanvraag
• bij een overstap van SBO/SO naar VSO
• inkomend grensverkeer SBO

Route 2a binnen SWV PO 20.01, met de CvA
• als er geen of onvoldoende overeenstemming is tussen partijen
• bij verhoging van de bekostigingscategorie (ook in overstap S(B)O-VSO)
• bij verschillen van inzicht in brede zin en/of zeer complexe casuïstiek

Route 2b buiten SWV PO 20.01, met de CvA
• bij schoolgang of verwijzing naar of vanuit een school die niet is aangesloten bij het SwV (waaronder uitgaand grensverkeer SBO)
• bij onder instroom in het SBO/SO o.a. vanuit kinderdagcentrum (KDC) & medisch kinderdagverblijf (MKD)

In het kader rechtsboven op deze pagina vindt u informatie en alle benodigde documenten voor de registratie & aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.

4. Contactgegevens Commissie van Advies.

Contactgegevens van de Commissie van Advies:
Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB Groningen
Email: info@cvagroningen.nl
Mobiel: 06-48 21 43 78 (maandag, dinsdag & vrijdag van 9-11 uur & van 15-16 uur)