AANGESLOTEN BESTUREN & SCHOLEN binnen SWV PO 20.01

1. Aangesloten besturen.

 2. Scholen op de kaart, een link naar de website. 

3. Deelnemende scholen. 

Samenwerkingsverband PO 20.01 bestaat uit 28 besturen van ruim 300 scholen en is onderverdeeld in vier regio’s: gemeente Groningen, Noord, West & Zuidoost. In deze regio’s zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs vertegenwoordigd.

2020 02 Bijlage A. 8.  Algemeen & Dagelijks bestuur SWV PO 20.01

 

nummer Naam schoolbestuur Algemeen|Dagelijks bestuur regio
40851 Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG) Algemeen bestuur gemeente Groningen
41053 Stichting Groningse Schoolvereniging Algemeen bestuur gemeente Groningen
41851 Stichting Openbaar onderwijs Baasis Algemeen bestuur gemeente Groningen
42510 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) Dagelijks bestuur gemeente Groningen
53860 Stichting Katholiek Onderwijs Centrale Groningen (KOC) Algemeen bestuur gemeente Groningen
61829 Vereniging voor Christelijk Onderwijs Haren en Onnen (VCO Haren) Algemeen bestuur gemeente Groningen
69669 Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) Algemeen bestuur gemeente Groningen
73724 Stichting Sint Nicolaasschool Algemeen bestuur gemeente Groningen
77456 Stichting Vrijescholen Athena Algemeen bestuur gemeente Groningen
42607 NoorderBasis scholen met de Bijbel Dagelijks bestuur gemeente Groningen, Noord, West & ZuidOost
40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord Algemeen bestuur gemeente Groningen & ZuidOost
13683 Stichting Lauwers en Eems scholen voor PO & VO Algemeen bestuur Noord & West
37038 Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland en omstreken Algemeen bestuur Noord
41261 Ver. voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen (VCPONG) Algemeen bestuur Noord
41558 Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier Algemeen bestuur Noord
41574 Stichting Openbaar Onderwijs Marenland Dagelijks bestuur Noord
45000 Stichting Primenius|Katholiek Onderwijs Dagelijks bestuur Noord, West & ZuidOost
32073 Stichting ChristelijkeKindcentra (CKC)Drenthe Algemeen bestuur West
41571 Stichting Quadraten Algemeen bestuur West
10426 Stichting Ultiem Algemeen bestuur ZuidOost
10925 Openbaar Onderwijs gemeente Westerwolde Algemeen bestuur ZuidOost
41358 Scholengroep Perspectief Algemeen bestuur ZuidOost
41414 Stichting RENN4|Speciaal Onderwijs Dagelijks bestuur gemeente Groningen , Noord & ZuidOost
41613 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) Algemeen bestuur ZuidOost
41780 Scholengroep OPRON, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Algemeen bestuur ZuidOost
41845 VCO Midden- & Oost Groningen|Protestant Christelijk Basisonderwijs Dagelijks bestuur ZuidOost
42789 Stichting Jan Ligthartschool Westerbroek Algemeen bestuur ZuidOost

2. Scholen op de kaart, een link naar de website.

Wat vind ik op Scholen op de kaart?
Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken.

Waar komt de informatie vandaan?
De scholen vertellen op Scholen op de kaart hun verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid komen. Hierover hebben we afspraken met DUO en de Inspectie van het Onderwijs. De school voegt daar unieke informatie aan toe over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid.

Link naar de website: https://scholenopdekaart.nl/

3. Deelnemende scholen.

Afkortingen soorten onderwijs:

BAO    Basis Onderwijs

SBAO  Speciaal Basisonderwijs

SO      Speciaal Onderwijs

(V)SO Speciaal (voorgezet) Onderwijs

nummer soort onderwijs NAAM SCHOOL GEMEENTE URL website REGIO
40851 (V)SO School voor Speciaal Onderwijs De Wingerd GRONINGEN www.wingerdzml.nl gemeente Groningen
42510 (V)SO W A V Liefland School GRONINGEN www.wavanlieflandschool.nl gemeente Groningen
42510 (V)SO Mytylschool Prins Johan Friso GRONINGEN www.pjfharen.nl gemeente Groningen
42607 (V)SO De Steiger Gereformeerd Onderwijs ZMLK GRONINGEN www.meerpaalsbo.nl gemeente Groningen
40851 SBAO School voor Speciaal Basisonderwijs Fiducia GRONINGEN www.fiduciaschool.nl gemeente Groningen
40851 SBAO School voor Speciaal Basisonderwijs De Kimkiel GRONINGEN www.dekimkiel.nl gemeente Groningen
42510 SBAO Speciaal Openbaar Basisonderwijs Dr. Bekenkamp GRONINGEN www.bekenkampschool.openbaaronderwijsgroningen.nl gemeente Groningen
42607 SBAO Speciaal Gereformeerd Basisonderwijs De Meerpaal GRONINGEN www.meerpaalsbo.nl gemeente Groningen
41414 SO School voor Speciaal Onderwijs Prof. W. J. Bladergroenschool GRONINGEN www.renn4.nl/school/bladergroenschool gemeente Groningen
42510 SO Speciaal Openbaar Onderwijs Groninger Buitenschool GRONINGEN www.groningerbuitenschool.nl gemeente Groningen
41053 BAO Groningse Schoolvereniging Algemeen Bijzonder GRONINGEN www.g-s-v.nl gemeente Groningen
41261 BAO Christelijke Basisschool De Fontein GRONINGEN www.cbsdefontein.net gemeente Groningen
41261 BAO Christelijke Basisschool De Wieken GRONINGEN www.cbsdewieken.nl gemeente Groningen
41261 BAO Christelijke Basisschool De Til GRONINGEN www.cbsdetil.nl gemeente Groningen
41574 BAO Openbare Basisschool De Huifkar GRONINGEN www.obsdehuifkar.nl Gemeente Groningen
41574 BAO Openbare Basisschool Garmerwolde GRONINGEN www.obsgarmerwolde.nl Gemeente Groningen
41779 BAO Openbare Samenwerkingsschool Meeroevers GRONINGEN www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gemeente Groningen
41803 BAO Reformatorische Basisschool De Zaaier GRONINGEN www.dezaaiergroningen.nl gemeente Groningen
41851 BAO Openbare Basisschool de Wissel GRONINGEN www.obsdewissel.nl gemeente Groningen
41851 BAO Openbare Basisschool Quintusschool GRONINGEN www.quintusschool.nl gemeente Groningen
41851 BAO Openbare Basisschool Brinkschool GRONINGEN www.obsbrinkschool-linde.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool De Pendinghe GRONINGEN www.pendinghe.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool De Sterrensteen GRONINGEN www.sterrensteen.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool Karrepad GRONINGEN www.karrepad.o2g2.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool Siebe Jan Bouma GRONINGEN www.siebejanboumaschool.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool Oosterhoogebrug GRONINGEN www.oosterhoogebrugschool.o2g2.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool Beijumkorf GRONINGEN www.beijumkorf.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool De Vuurtoren GRONINGEN vuurtoren.openbaaronderwijsgroningen.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool Swoaistee GRONINGEN www.swoaistee.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool Borgman GRONINGEN www.borgmanschool.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool Boerhaave GRONINGEN www.boerhaaveschoolo2g2..nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool Bredero GRONINGEN www.brederoschool.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool Joseph Haydn GRONINGEN www.josephhaydn.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool De Ploeg GRONINGEN www.deploeg.o2g2.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool De Driebond GRONINGEN www.dedriebond.o2g2.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool De Starter GRONINGEN www.destarter.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool Meander GRONINGEN www.obsmeandergroningen.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool De Feniks GRONINGEN www.defeniks.o2g2.nl gemeente Groningen
42510 BAO Openbare Basisschool De Petteflet GRONINGEN www.petteflet-groningen.nl gemeente Groningen
42607 BAO Gereformeerde Basisschool Rehoboth GRONINGEN www.gbsrehoboth.com gemeente Groningen
42607 BAO Gereformeerde Basisschool Het Mozaïek GRONINGEN www.gbshetmozaiek.nl gemeente Groningen
42607 BAO Gereformeerde Basisschool De Poort GRONINGEN www.gbsdepoort.nl gemeente Groningen
42607 BAO Gereformeerde Basisschool Het Palet GRONINGEN www.gbshetpalet.nl gemeente Groningen
53860 BAO Rooms Katholieke Basisschool St Michael GRONINGEN www.sint-michael.nl gemeente Groningen
53860 BAO Rooms Katholieke Dalton Basisschool Bisschop Bekkers GRONINGEN www.b-bekkers.nl gemeente Groningen
61829 BAO Christelijke Basisschool De Borg GRONINGEN www.cbsdeborg.nl gemeente Groningen
69669 BAO Christelijke Basisschool Anne Frankschool GRONINGEN www.annefrankschool-hoogkerk.nl gemeente Groningen
69669 BAO Christelijke Basisschool Nassau GRONINGEN www.nassauschool.nl gemeente Groningen
69669 BAO Christelijke Basisschool De Kleine Wereld GRONINGEN www.kleinewereld.nl gemeente Groningen
69669 BAO Christelijke Basisschool De Wegwijzer GRONINGEN www.cbs-dewegwijzer.nl gemeente Groningen
69669 BAO Christelijke Basisschool De Hoeksteen GRONINGEN www.dehoeksteen.nl gemeente Groningen
69669 BAO Christelijke Basisschool Het Kompas GRONINGEN www.tkompas.nl gemeente Groningen
69669 BAO Christelijke Basisschool De Tamarisk GRONINGEN www.tamarisk.nl gemeente Groningen
69669 BAO Christelijke Basisschool De Heerdstee GRONINGEN www.heerdstee.nl gemeente Groningen
69669 BAO Christelijke Basisschool Dom Helder Camara GRONINGEN www.domheldercamaraschool.nl gemeente Groningen
69669 BAO Christelijke Basisschool Aquamarijn GRONINGEN www.cbsaquamarijn.nl gemeente Groningen
73724 BAO Rooms Katholieke Basisschool Sint Nicolaasschool GRONINGEN www.sintnicolaasschool.com gemeente Groningen
77456 BAO De Vrije School Groningen Onderbouw GRONINGEN www.widarvrijeschool.nl gemeente Groningen
41414 SBAO School voor Speciaal Basisonderwijs De Delta APPINGEDAM www.renn4.nl/school/bladergroenschool/ Noord
13683 BAO Openbare Basisschool Kromme Akkers WESTERKWARTIER www.krommeakkers.nl Noord
13683 BAO Openbare Basisschool Klinkenborg HET HOGELAND www.obsklinkenborg.nl Noord
13683 BAO Openbare Basisschool Usquert HET HOGELAND www.obsusquert.nl Noord
13683 BAO Openbare Samenwerkingsschool Op Wier WESTERKWARTIER www.opwier.nl Noord
13683 BAO Openbare Dalton Basisschool Nijenstein HET HOGELAND www.odbsnijenstein.nl Noord
13683 BAO Openbare Basisschool Noordewier HET HOGELAND www.obsnoordewier.nl Noord
13683 BAO Openbare Basisschool Lydinge HET HOGELAND www.obslydinge.nl Noord
13683 BAO Openbare Basisschool De Negen Wieken HET HOGELAND www.de9wieken.nl Noord
13683 BAO Openbare Basisschool Tiggeldobbe HET HOGELAND www.tiggeldobbe.nl Noord
13683 BAO Openbare Samenwerkingsschool De Dobbe HET HOGELAND www.swsdedobbe.nl Noord
13683 BAO Openbare Basisschool Brunwerd HET HOGELAND www.brunwerd.nl Noord
13683 BAO Openbare Basisschool De Wierde HET HOGELAND www.obsdewierde.nl Noord
13683 BAO Openbare Basisschool FH Jansenius De Vries HET HOGELAND www.janseniusdevries.nl Noord
13683 BAO Openbare Basisschool Mandegoud HET HOGELAND www.mandegoud.nl Noord
13683 BAO Openbaar Onderwijs KindCentrum (IKC) De Linde HET HOGELAND www.octopuseenrum.nl Noord
13683 BAO Openbare Basisschool De Getyden HET HOGELAND www.degetijden.nl Noord
37038 BAO Streekschool De Wierde Gereformeerd Basisonderwijs HET HOGELAND www.gbsdewierde.nl Noord
41261 BAO Christelijke Basisschool Koning Willem-Alexander HET HOGELAND www.koningwa.vcpong.nl Noord
41261 BAO Christelijke Basisschool De Rank HET HOGELAND www.cbsderank.com Noord
41261 BAO Protestants Christelijke BasisschoolDe Piramiden HET HOGELAND www.piramidenwinsum.nl Noord
41261 BAO Christelijke Basisschool De Noordkaap HET HOGELAND www.noordkaapuithuizermeeden.nl Noord
41261 BAO Christelijke Dalton Basisschool Ichthus HET HOGELAND www.ichthus.vcpong.nl Noord
41261 BAO Christelijke Basisschool De Regenboog HET HOGELAND www.cbsderegenboogleens.nl Noord
41261 BAO Christelijke Basisschool De Meander HET HOGELAND www.vcpo.nl Noord
41261 BAO Christelijke Basisschool Borg HET HOGELAND www.borgschoolwinsum.nl Noord
41261 BAO S.W.S. De Zoutkamperril Christelijk & Openbaar Basisonderwijs HET HOGELAND www.zoutkamperril.vcpong.nl Noord
41261 BAO Christelijke Basisschool ’t Groenland HET HOGELAND www.groenland.vcpong.nl Noord
41261 BAO School Met De Bijbel De Regenboog HET HOGELAND www.regenboogbedum.nl Noord
41261 BAO Christelijke Basisschool Hendrik de Cockschool HET HOGELAND www.hdecockschoolulrum.nl Noord
41558 BAO Wicher Zitsema-School Christelijk Basisonderwijs LOPPERSUM www.wicherzitsema.nl Noord
41558 BAO Christelijke Basisschool De Citer APPINGEDAM www.cbsdeciter.nl Noord
41558 BAO Christelijke Basisschool De Vore DELFZIJL www.cbsdevore.nl Noord
41558 BAO Christelijke Basisschool Roemte LOPPERSUM www.noordkwartier.nl Noord
41558 BAO Christelijke Basisschool De Borgstee DELFZIJL www.borgstee.quadraten.nl Noord
41558 BAO Christelijke Basisschool De Windroos DELFZIJL www.cbsdewindroos.nl Noord
41558 BAO Christelijke Basisschool Farmsumerborg DELFZIJL www.farmsumerborg.nl Noord
41558 BAO Christelijke Basisschool de Triangel APPINGEDAM www.cbstriangel.nl Noord
41558 BAO Christelijke Basisschool De Zaaier DELFZIJL www.basisschooldezaaier.nl Noord
41558 BAO Christelijke Basisschool De Klaver LOPPERSUM www.bsdeklaver.nl Noord
41574 BAO Openbaar Basisonderwijs Togtemaarschool HET HOGELAND www.togtemaarschool.nl Noord
41574 BAO Openbare BasissJenaplanchool De Wilster LOPPERSUM www.ojsdewilster.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool Qworzo DELFZIJL www.obsdemunte.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool De Kronkelaar DELFZIJL www.bsdekronkelaar.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool Jan Ligthart APPINGEDAM www.jan-ligthart.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool De Vuurvlinder APPINGEDAM www.obsdevuurvlinder.org Noord
41574 BAO Openbare Basisschool KindCentrum Noord DELFZIJL www.kindcentrumnoord.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool Jan Ligthart DELFZIJL www.jan-ligthart.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool Tasveld DELFZIJL www.obstasveld.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool Meedhuizen DELFZIJL www.obsmeedhuizen.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool De Garven DELFZIJL www.degarven.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool ’t Zigt DELFZIJL www.obszigt.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool Abt Emo LOPPERSUM www.abtemoschool.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool Fiepko Coolman DELFZIJL www.fiepkocoolman.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool Hiliglo DELFZIJL www.hiliglo.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool De Zandplaat LOPPERSUM www.netwerkschool.org Noord
41574 BAO Openbare Basisschool De Wilgenstee LOPPERSUM www.netwerkschool.nl Noord
41574 BAO Openbare Basisschool Prinses Beatrix LOPPERSUM www.prinses-beatrixschool.nl Noord
42607 BAO Gereformeerde Basisschool Klim-Op LOPPERSUM www.noorderbasis.nl Noord
42607 BAO Gereformeerde Basisschool De Horizon HET HOGELAND www.gbsdehorizonbedum.nl Noord
42607 BAO Gereformeerde Basisschool Dr R J Damschool HET HOGELAND www.rjdamschool.nl Noord
42607 BAO Gereformeerde Basisschool De Handpalm HET HOGELAND www.gbsdehandpalm.nl Noord
45000 BAO Rooms Katholieke Basisschool Hoogholtje HET HOGELAND www.hoogholtje.nl Noord
45000 BAO Rooms Katholieke Basisschool De Schelp HET HOGELAND www.rkbdeschelp.nl Noord
45000 BAO Rooms Katholieke Daltonschool Sint Walfridus HET HOGELAND www.walfridus.nl Noord
45000 BAO Rooms Katholieke Basisschool Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee DELFZIJL www.kbs-sterrederzee.nl Noord
47945 BAO Neutrale Basisschool De Sterren HET HOGELAND www.nbsdesterren.nl Noord
11711 SBAO School voor Speciaal Basisonderwijs t Hoge Holt NOORDENVELD www.thogeholt.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool De Borgh WESTERKWARTIER www.deborgh.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool Remmelt Booy WESTERKWARTIER www.remmeltbooy.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool Jan Kuipers WESTERKWARTIER www.jankuipers.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool SWS De Groene Borg WESTERKWARTIER www.maranatha.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool De Wegwijzer WESTERKWARTIER www.wegwijzer.pentaprimair.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool De Molenberg WESTERKWARTIER www.obsdemolenberg.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool SWS De Klimboom WESTERKWARTIER www.klimboom.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool De Bron WESTERKWARTIER www.bron.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool Rehoboth WESTERKWARTIER www.rehoboth.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool ’t Fundamnent WESTERKWARTIER www.fundament.quadraten.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool SWS De Adeborg WESTERKWARTIER www.aduard.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool De Borgstee WESTERKWARTIER www.borgstee.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool SWS de Humstee WESTERKWARTIER www. humstee.quadraten.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool De Rietstek WESTERKWARTIER www.rietstek.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool De Delta WESTERKWARTIER www.delta.pentaprimair.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool Het Kompas WESTERKWARTIER www.kompas.quadraten.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool De Klister WESTERKWARTIER www.klister.pentaprimair.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool Nautilus College WESTERKWARTIER nautilus.quadraten.nl West
41571 BAO Samenlevingsschool De Stapsteen WESTERKWARTIER www.stapsteen.pentaprimair. West
41571 BAO Christelijke Basisschool Van Panhuys WESTERKWARTIER www.vanpanhuys.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool het Anker WESTERKWARTIER www.anker.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke BasisschoolDe Regenboog WESTERKWARTIER www.regenboogtolbert.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool SWS de Vlieger WESTERKWARTIER www.vlieger.pentaprimair.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool De Hasselbraam WESTERKWARTIER www.obsdehasselbraam-leek.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool de Windroos WESTERKWARTIER www.windroos.pentaprimair.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool Nijenoert WESTERKWARTIER www.nijenoert-leek.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool De Beelen WESTERKWARTIER www.beelen-tolbert.nl West
41571 BAO Openbare Samenwerkingsschool De Gavelander WESTERKWARTIER www.gavelander.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool Het Veenpluis WESTERKWARTIER www.veenpluis-zevenhuizen.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool De Opstap WESTERKWARTIER www.deopstapniekerk.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool De Springplank WESTERKWARTIER www.springplank-marum.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool De Dorpel WESTERKWARTIER www.dedorpel.nl West
41571 BAO Openbare Basisschool De Triangel WESTERKWARTIER www.obs-detriangel.nl West
42607 BAO Gereformeerde Basisschool Christal WESTERKWARTIER www.basisschoolchristal.nl West
42607 BAO Gereformeerde Basisschool De Brug WESTERKWARTIER www.gbsdebrug.nl West
42607 BAO Gereformeerde Basisschool De Springplank WESTERKWARTIER www.gbsdespringplank.nl West
42607 BAO Gereformeerde Basisschool Onder De Wieken WESTERKWARTIER www.wiekenweb.nl West
45000 BAO Christelijke Basis- Jenaplanschool ’t Sterrenpad WESTERKWARTIER www.sterrenpad.nl West
11711 BAO Openbare Samenwerkingsschool De Schans NOORDENVELD www.swsdeschans.nl West
11711 BAO Openbare Basisschool De Hekakker NOORDENVELD www.obsdehekakker.nl West
11711 BAO Openbare Basisschool ’t Spectrum NOORDENVELD www.spectrumpeize.nl West
11711 BAO Openbare Basisschool de Elsakker NOORDENVELD www.obs-elsakker.nl West
11711 BAO Openbare Basisschool De Eskampen NOORDENVELD www.eskampen.nl West
11711 BAO Openbare Basisschool de Marke NOORDENVELD www.demarke-roden.nl West
11711 BAO Openbare Basisschool de Tandem NOORDENVELD www.obsdetandemroden.nl West
11711 BAO Het Valkhof Openbare Basisschool voor Daltononderwijs NOORDENVELD www.hetvalkhof.nl West
11711 BAO Openbare Basisschool De Poolster NOORDENVELD www.obsdepoolster.com West
11711 BAO Openbare Basisschool de Flint NOORDENVELD www.obsdeflint.nl West
11711 BAO Openbare BasisschoolHet Palet NOORDENVELD www.obs-roderwolde.nl West
32073 BAO Christelijke Basisschool KindCentrum SPEEL en LEER NOORDENVELD www.kindcentrumspeelenleer.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool De Parel NOORDENVELD www.parel.pentaprimair.nl West
41571 BAO Christelijke Basisschool De Hoeksteen NOORDENVELD www. hoeksteen.pentaprimair.nl West
42607 BAO Gereformeerde Basisschool De Rank NOORDENVELD www.noorderbasis.nl West
41358 (V)SO Openbare School voor Speciaal Onderwijs De Meidoorn STADSKANAAL www.sovsodemeidoornschool.nl ZuidOost
41613 (V)SO Openbare School voor Speciaal Onderwijs Meent OLDAMBT www.meentschool.nl ZuidOost
41780 (V)SO Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen VEENDAM www.mhschool.nl ZuidOost
41358 SBAO School voor Speciaal Basisonderwijs De Baldakijn STADSKANAAL www.debaldakijn.nl ZuidOost
41414 SBAO School voor Speciaal Basisonderwijs De Sterren MIDDEN-GRONINGEN www.sbodezwaaikom.nl ZuidOost
41613 SBAO School voor Speciaal Basisonderwijs Delta OLDAMBT www.sbodelta.nl ZuidOost
41780 SBAO Wim Monnereauschool School voor Speciaal Basisonderwijs VEENDAM www.wimmonnereauschool.nl ZuidOost
10925 BAO Openbare Basisschool De Clockeslach WESTERWOLDE www.declockeslach.nl ZuidOost
10925 BAO Openbare Basisschool De Klimop WESTERWOLDE www.deklimoptak.nl ZuidOost
10925 BAO Openbare Basisschool De Vlinder WESTERWOLDE www.obsdevlinder.nl ZuidOost
10925 BAO Openbare Basisschool Op de Esch WESTERWOLDE www.opdesch.nl ZuidOost
10925 BAO Openbare Basisschool Plaggenborg WESTERWOLDE www.obsplaggenborg.nl ZuidOost
10925 BAO Openbare Basisschool Willem Lodewijck WESTERWOLDE ZuidOost
40865 BAO Jenaplansch T Vlot Algemeen Bijzonder MIDDEN-GRONINGEN www.jenaplanschool.nl/vlot ZuidOost
41358 BAO Christelijk Nationale Basisschool De Verbindingsweg STADSKANAAL www.deverbindingsweg.nl ZuidOost
41358 BAO Christelijke Basisschool Anne de Vries STADSKANAAL www.cbsannedevries.nl ZuidOost
41358 BAO Christelijke Basisschool Het Gebint WESTERWOLDE www.cbshetgebint.nl ZuidOost
41358 BAO Christelijke Basisschool Oranje Nassauschool STADSKANAAL www.pcoranjenassauschool.nl ZuidOost
41358 BAO Christelijke Basisschool De Lindenborgh STADSKANAAL www.cbsdelindenborgh.nl ZuidOost
41358 BAO Christelijke Basisschool De Zaaier WESTERWOLDE www.dezaaier.info ZuidOost
41358 BAO Christelijke Basisschool De Rank STADSKANAAL www.derank-onstwedde.nl ZuidOost
41358 BAO Christelijk Basisschool Het Mozaïek STADSKANAAL www.cbs-hetmozaiek.nl ZuidOost
41358 BAO Christelijke BasisschoolDe Verrekijker WESTERWOLDE www.cbsdeverrekijker.nl ZuidOost
41358 BAO Christelijk Nationaal Basisonderwijs Op de Zandtange STADSKANAAL www.opdezandtange.nl ZuidOost
41358 BAO Christelijke Basisschool Maarsborg STADSKANAAL www.maarsborg.nl ZuidOost
41358 BAO Christelijke Basisschool De Hochte STADSKANAAL www.dehochte.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool Letterwies OLDAMBT www.obsletterwies.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool Houwingaham OLDAMBT www.houwingaham.nl ZuidOost
41613 BAO Oosterschool voor Openbaar Basisonderwijs WESTERWOLDE www.obs-oosterschool.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool De Noordkaap OLDAMBT www.obsdenoordkaap.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool Drieborg OLDAMBT www.obsdrieborg.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool Westerschool WESTERWOLDE www.westerschool.net ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool de Uilenburcht OLDAMBT www.obsbeerta.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool Heiligerlee OLDAMBT www.obs-heiligerlee.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool De Linde PEKELA www.basisschool-delinde.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Samenwerkingsschool De Driesprong WESTERWOLDE www.vrieskehonk.toplog.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool Jaarfke OLDAMBT www.obsjaarfke.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool Hendrik Wester PEKELA www.obshendrikwester.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Bassisschool Eexterbasisschool OLDAMBT www.eexterbasisschool.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool De Vlonder WESTERWOLDE www.obsdevlonder.com ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool KindCentrum Feiko Clockl PEKELA www.feiko-clockschool.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool De Wiekslag WESTERWOLDE www.obs-dewiekslag.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool de Kleine Dollard OLDAMBT www.kleinedollard.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool Beukenlaan OLDAMBT www.obsbeukenlaan.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool De Tweemaster OLDAMBT www.obs2master.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool De Waterlelie OLDAMBT www.obsdewaterlelie.nl ZuidOost
41613 BAO Openbare Basisschool De Bouwsteen OLDAMBT www.bouwsteen-finsterwolde.nl ZuidOost
41779 BAO Openbare Basisschool De Springplank MIDDEN-GRONINGEN www.obsdespringplanksiddeburen.nl ZuidOost
41779 BAO Openbare Basisschool De Meent MIDDEN-GRONINGEN www.obsdemeent.com ZuidOost
41779 BAO Openbare Basisschool De Kinderboom MIDDEN-GRONINGEN www.obsdekinderboom.nl ZuidOost
41779 BAO Openbare Basisschool Oetkomst MIDDEN-GRONINGEN www.obsoetkomst.nl ZuidOost
41779 BAO Openbare Basisschool Driespan MIDDEN-GRONINGEN www.obsdriespan.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool Amerikaschool MIDDEN-GRONINGEN www.amerikaschool.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool Menterhorn MIDDEN-GRONINGEN www.obs-verkruisen.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool De Tandem MIDDEN-GRONINGEN www.obs-detandem.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool De Viermaster VEENDAM www.obs-viermaster.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool de Braskorf VEENDAM www.obsdebraskorf.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool De Noorderbreedte VEENDAM www.obs-noorderbreedte.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool Hagenhof STADSKANAAL www.obshagenhof.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool Westerschool VEENDAM www.daltonwesterschool.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool De Sleutel VEENDAM www.basisschooldesleutel.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool Meester Neuteboomschool STADSKANAAL www.neuteboomschool.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool De Oleander STADSKANAAL www.obs-oleander.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool De Ommewending VEENDAM www.deommewending.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool De Badde STADSKANAAL www.obsdebadde.nl ZuidOost
41780 BAO Openbare Basisschool De Musselhorst STADSKANAAL www.obsdemusselhorst.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool De Hoeksteen MIDDEN-GRONINGEN www.cbsdehoeksteenhoogezand.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool De Zonnewijzer MIDDEN-GRONINGEN www.cbsdezonnewijzersiddeburen.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool De Wegwijzer WESTERWOLDE www.cbsdewegwijzerbellingwolde.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool Mons Sinai OLDAMBT www.cbs-mons-sinai.picto.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool Dorpsschool Meeden MIDDEN-GRONINGEN www.dorpsschoolmeeden.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer PEKELA www.cbs-g-v-prinsterer.picto.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool De Zevensprong PEKELA www.cbs-7sprong.picto.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool Annewieke OLDAMBT www.annewieke.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool Maranathaschool OLDAMBT www.cbs-maranatha.picto.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool De Wegwijzer MIDDEN-GRONINGEN www.cbs-de-wegwijzer.picto.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool De Parel MIDDEN-GRONINGEN www.cbs-deparel.picto.nl ZuidOost
41845 BAO Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer MIDDEN-GRONINGEN www.cbsdewegwijzerslochteren.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool De Regenboog MIDDEN-GRONINGEN www.cbsderegenbooghoogezand.nl ZuidOost
41845 BAO Protestants Christelijke Basisschool De Loopplank WESTERWOLDE www.cbs-loopplank.picto.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool Het Galjoen MIDDEN-GRONINGEN www.cbshetgaljoen.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool De Lichtboei OLDAMBT www.cbsdelichtboei.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool De Vossenburcht OLDAMBT www.cbs-vossenburcht.picto.nl ZuidOost
41845 BAO Basisschool Met De Bijbel Het Baken OLDAMBT www.cbshetbakenwesterlee.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool t Haimstee VEENDAM www.cbs-haimstee.picto.nl ZuidOost
41845 BAO Christelijke Basisschool De Kern VEENDAM www.cbsdekern.nl ZuidOost
42607 BAO Gereformeerde Basisschool De Leilinde OLDAMBT www.gbsleilinde.nl ZuidOost
42607 BAO Gereformeerde Basisschool De Lichtbron MIDDEN-GRONINGEN www.gbsdelichtbron.nl ZuidOost
42607 BAO Gereformeerde Basisschool De Ster MIDDEN-GRONINGEN www.basisschooldester.nl ZuidOost
42607 BAO Gereformeerde Basisschool De Wiekslag MIDDEN-GRONINGEN www.gbsdewiekslag.nl ZuidOost
42607 BAO Gereformeerde Basisschool Het Baken DELFZIJL www.gbshetbaken.nl ZuidOost
42607 BAO Gereformeerde Basisschool Basissch Piet Prins STADSKANAAL www.vgponn.nl ZuidOost
42761 BAO Openbare Basisschool De Achtbaan MIDDEN-GRONINGEN www.obsdeachtbaan.com ZuidOost
42761 BAO Openbare Basisschool Het Ruimteschip MIDDEN-GRONINGEN www.hetruimteschip.nl ZuidOost
42761 BAO Openbare Basisschool Nico Bulderschool MIDDEN-GRONINGEN www.nicobulderschool.nl ZuidOost
42761 BAO Openbare Basisschool W A Scholten MIDDEN-GRONINGEN www.wascholtenschool.nl ZuidOost
42761 BAO Openbare Basisschool Walstra MIDDEN-GRONINGEN www.walstraschool.kropswolde.kennisnet.nl ZuidOost
42761 BAO Openbare Basisschool Van Heemskerck MIDDEN-GRONINGEN www.vanheemskerckschool.nl ZuidOost
42761 BAO Openbare Basisschool Theo Thijssenl MIDDEN-GRONINGEN www.theothijssenschool-sappemeer.nl ZuidOost
42761 BAO Openbare Basisschool ’t Heidemeer MIDDEN-GRONINGEN www.obsheidemeer.nl ZuidOost
42789 BAO Openbare Basisschool Jan Ligthartschool MIDDEN-GRONINGEN www.janligthartschool.info ZuidOost
45000 BAO Samenwerking Basisschool Pork Katholiek WESTERWOLDE www.pork.nl ZuidOost
45000 BAO Rooms Katholieke Basisschool St Gerardus Majella MIDDEN-GRONINGEN www.majellaschool.nl ZuidOost
45000 BAO Rooms Katholieke Willibrord-School STADSKANAAL www.rkbs-willibrord.nl ZuidOost
45000 BAO Rooms Katholieke Basisschool Bonifatius WESTERWOLDE www.bonifatiusschool.nl ZuidOost
45000 BAO Rooms Katholieke Basisschool St Vitus OLDAMBT www.rkstvitus.nl ZuidOost
45000 BAO Rooms Katholieke Basisschool H Gerardus WESTERWOLDE www.hgerardus.nl ZuidOost
45000 BAO Rooms Katholieke Basisschool Sint Willibrordusschool PEKELA www.jenaplan-willibrordus.nl ZuidOost
45000 BAO Rooms Katholieke Basisschool St Antoniusschool MIDDEN-GRONINGEN www.sintantoniusschool-sappemeer.nl ZuidOost
45000 BAO Rooms Katholieke Heilig Hartschool STADSKANAAL www.heilighartmussel.nl ZuidOost
45000 BAO Rooms Katholieke Basisschool St Antonius STADSKANAAL www.st-antoniusschool.nl ZuidOost
45000 BAO Rooms Katholieke Basisschool Monseigneur Bekkers VEENDAM www.mgrbekkersschoolveendam.nl ZuidOost
45000 BAO Jenaplanschool In de Manne VEENDAM www.indemanne.nl ZuidOost