DEELVERBAND (voorheen regio) NOORD

Home » DEELVERBAND (voorheen regio) NOORD » Nieuwsbrief-HB » DEELVERBAND (voorheen regio) NOORD

DEELVERBAND (voorheen regio) NOORD
Nieuwe gezichten en volop scholingen in deelverband Noord
Het team is dit schooljaar goed gestart. Samen gaan we verder op de ingeslagen weg om in al onze scholen het beleid rond hoogbegaafdheid sterk neer te zetten.

Scholingen
Inmiddels hebben de eerste scholingen (Cedin) plaatsgevonden en is er veel kennis opgedaan rond signaleren en het gebruik van de toolbox SiDi. De leerkrachten die deze scholing hebben bijgewoond, waren erg positief.
Binnenkort volgt een scholing van Novilo en eind oktober hebben we weer een bijeenkomst van ons HB-netwerk.
We hebben er zin in om dit samen weer verder op te pakken!

Op de foto het team hoofbegaafdheid: ‘oude bekenden’ Renée Doornbusch (Lauwers & Eems), Marieke Pot (Marenland) en Anneke Jansma (VCPO NG) & ‘nieuwe gezichten Jolanda van Dijk (Marenland), Marieke de Vreeze (Marenland) en Mariska Kroon (Noordkwartier, niet op de foto). 

Meer nieuws over hoogbegaafdheid op deze pagina, op de LinkedIn-pagina van ons SWV via deze link en in volgende nieuwsmail HB.