Nieuwsbrief-HB

Home » Nieuwsbrief-HB

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN Het project hoogbegaafdheid krijgt steeds meer vorm in de deelverband (voorheen regio)gemeente Groningen  Het project hoogbegaafdheid krijgt steeds meer vorm! Ons kerndoel is bundeling van krachten en versterking van expertise. De projectgroep heeft een divers scholingsaanbod samengesteld waar individuele leerkrachten van alle scholen op kunnen inschrijven. Scholingen De eerste twee scholingen zijn inmiddels geweest en goed ontvangen! Basiskennis over hoogbegaafdheid en een scholing met als thema: Klassenmanagement, hoe maak je keuzes in lesstof en differentiatie, tijd en ruimte in je klas. Reacties van deelnemers: ‘Ik had heel veel aha-momenten tijdens de cursus: veel herkenning en erg nuttig’ ‘Ontzettend veel praktische tips gekregen’ ‘Leuk dat je ook iets hoort dat niet alleen op hoogbegaafdheid gericht is, maar dat je op alle leerlingen kunt toepassen, ‘spiral dynamics’ bijvoorbeeld’ ‘Ik wist niet veel van hoogbegaafdheid. De basiscursus ging voor mij wel wat snel, maar ik heb er heel veel van opgestoken. Ga me er zeker verder in verdiepen!’ Ruimte ... Read more

DEELVERBAND (voorheen regio) NOORD

DEELVERBAND (voorheen regio) NOORD Nieuwe gezichten en volop scholingen in deelverband Noord Het team is dit schooljaar goed gestart. Samen gaan we verder op de ingeslagen weg om in al onze scholen het beleid rond hoogbegaafdheid sterk neer te zetten. Scholingen Inmiddels hebben de eerste scholingen (Cedin) plaatsgevonden en is er veel kennis opgedaan rond signaleren en het gebruik van de toolbox SiDi. De leerkrachten die deze scholing hebben bijgewoond, waren erg positief. Binnenkort volgt een scholing van Novilo en eind oktober hebben we weer een bijeenkomst van ons HB-netwerk. We hebben er zin in om dit samen weer verder op te pakken! Op de foto het team hoofbegaafdheid: ‘oude bekenden’ Renée Doornbusch (Lauwers & Eems), Marieke Pot (Marenland) en Anneke Jansma (VCPO NG) & ‘nieuwe gezichten Jolanda van Dijk (Marenland), Marieke de Vreeze (Marenland) en Mariska Kroon (Noordkwartier, niet op de foto).  Meer nieuws over hoogbegaafdheid op deze pagina, op de LinkedIn-pagina van ons SWV ... Read more

DEELVERBAND (voorheen regio) WEST

DEELVERBAND (voorheen regio) WEST Netwerk, coördinatoren en scholingen hoogbegaafdheid in regio West  Op 16 november is de eerste netwerkbijeenkomst. Vorig jaar zijn we bezig geweest met het opzetten van een netwerk van hoogbegaafdheidsspecialisten. Dit zijn onderwijsprofessionals die geschoold zijn op het gebied van hoogbegaafdheid en/of zeer veel ervaring hebben. In de laatste weken voor de zomervakantie is de werkwijze van het netwerk bepaald en inmiddels zijn de aanvraagformulieren voor ondersteuning met de scholen gedeeld. Scholen kunnen via het formulier een aanvraag voor ondersteuning doen. Dit kan op verschillende niveaus: beleids-, groeps-, leerkracht- en/of leerling niveau. Eens in de zes weken komt het netwerk samen en bespreken we wie de aanvraag kan oppakken en wie op de school kan komen meekijken of denken. Hierdoor hopen we dat de vele expertise die er binnen het deelverband is, daadwerkelijk wordt gebruikt door de scholen. Op 16 november is de eerste netwerkbijeenkomst. Coördinatoren hoogbegaafdheid In deelverband West hebben we ... Read more

DEELVERBAND (voorheen regio) ZUIDOOST

DEELVERBAND (voorheen regio) ZUIDOOST Overweldigende belangstelling voor cursusaanbod in Zuidoost  Dit schooljaar is deelverband Zuidoost begonnen met het verzorgen van de cursussen. Joyce Steenwijk vertelt: ‘Het cursusaanbod hebben we samengesteld aan de hand van brainstormsessies met de specialisten en intern begeleiders van de deelnemende stichtingen. Het is overweldigend te zien hoeveel interesse en inschrijvingen er zijn voor onze cursussen!’ Cursusaanbod Het aanbod ziet er als volgt uit: 1. Hoogbegaafd: basiscursus Groep 1 t/m 3 en Groep 4 t/m 8 (07-09-2021, 14-10-2021, 18-11-2021) 2. Hoogbegaafd: stap voorbij de basis Groep 1 t/m 3 en Groep 4 t/m 8 (09-09-2021, 12-10-2021, 23-11-2021) 3. Hoogbegaafd: signaleren (27-10-2021) 4. Hoogbegaafd: zorg op schoolniveau (3-11-2021) 5. Hoogbegaafd: gedrag in combinatie met hoogbegaafdheid (24-11-2021) 6. Hoogbegaafd: onderpresteren (1-12-2021) 7. Hoogbegaafd: in groep 1 t/m 3 (8-12-2021) 8. Hoogbegaafd: coachen van HB leerlingen (19-1-2022) Voor de echte specialisten hebben we ook nog: 9. Omgaan met weerstand (26-01-2022) 10. Het coachen en ondersteunen van collega’s (02-02-2022) ‘De meerderheid van de besturen/directeuren heeft ervoor gekozen ... Read more