Thema: Het SWV dat zijn wij; maar wie zijn wij

Tijdens deze themadag zijn besturen en beleidsmedewerkers aan de slag gegaan met het nader uitwerken van het eigenaarschap van passend onderwijs. Uitkomst is dat de werkelijke uitvoering in de regio’s moet plaatsvinden op initiatief van de besturen in de regio’s. Er is die dag een eerste slag gemaakt in de uitwerking van regionale werkagenda’s. Zie daarvoor de gekleurde onderdelen van de tekening hierboven.
>> voor de visuele verslagen van het SWV en die van de regio’s gemeente Groningen, Noord, West & Zuid – Oost klik hier >>