NIEUWS VAN DE ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

medezeggenschap in passend onderwijs

VAN 2 TOT 7 MAART 2020 VERKIEZINGEN VAN DE ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

lees hier >> de aankondiging & procedure van de verkiezingen

De OPR van SWV PO 20.01 zoekt meedenkers & meebeslissers!
DRIE VACATURES VOOR OUDERS
Wil je invloed hebben op passend onderwijs? Meld je dan aan voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband PO 20.01! Praat, denk en beslis mee over hoe wij er in de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld voor zorgen dat ieder kind – liefst in haar of zijn eigen omgeving – goed onderwijs krijgt.

HOE ZIT HET OOK AL WEER

Samenwerkingsverband Ondersteuningsplanraad (OPR)

Schoolbestuur Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

School Medezeggenschapsraad (MR)

OPR in het kort

De ondersteuningsplanraad binnen ons samenwerkingsverband;

 • is een speciale medezeggenschapsraad
 • stemt eens per vier jaar in met het ondersteuningsplan (OP), waarin staat hoe wij passend onderwijs organiseren
 • denkt & beslist mee over hoe we er in de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld voor zorgen dat elk kind goed onderwijs krijgt
 • vergadert zo’n vijf á zes keer per jaar over allerlei passend onderwijsthema’s
 • heeft een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging van
  – ouders en onderwijsprofessionals
  – de vier regio’s – gemeente Groningen, Noord, West & ZuidOost
  – de verschillende soorten onderwijs –regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs & speciaal basisonderwijs
  – levensbeschouwelijke opvattingen – religie & ideologie

Op dit moment zijn er 3 vacatures voor ouders binnen de OPR.
Zit je dochter of zoon op de:

 • O2G2 (Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen)
 • of NoorderBasis scholen met de Bijbel
 • of Scholengroep OPRON Dan zijn we op zoek naar jou! 

Laat je stem horen! Dan maken we passend onderwijs in de provincie Groningen & de gemeente Noordenveld samen beter.

Klik hier voor de hele vacaturetekst.

Nieuwsgierig of de OPR iets voor je is? Meer weten of je kandidaat stellen?

Bellen of mailen kan met Carrie Zuidema-van Esch secretariaat OPR
0594-500649
c.vanesch@noorderbasis.nl

NOTE: Je hoeft geen lid van de MR (medezeggenschapsraad) of GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) te zijn om lid te worden van de OPR.