NIEUWS OVER HET PROJECT HOOGBEGAAFDHEID

2021 JUNI onderwerpen:

Project hoogbegaafdheid binnen SWV PO 20.01
• risicovolle overgang van PO naar VO
• start onderzoek naar ‘witte vlekken’
Regio gemeente Groningen
• voortvarend van start
Regio Noord
• is los!
Regio West
• verslag van de basistraining hoogbegaafdheid
• & van de masterclass Executieve functies
Regio Zuidoost
• timmert aan de weg

Project hoogbegaafdheid binnen SWV PO 20.01
• Risicovolle hoogbegaafde overstappers PO-VO

Sinds 1 april is Karen Wolters coördinator van het project Risicovolle hoogbegaafde overstappers PO-VO in Groningen. Karen is geen onbekende in hoogbegaafdenland. Al voor de eeuwwisseling werkte ze met en voor hoogbegaafde leerlingen. Ze heeft diverse voorzieningen, zowel lokaal, bovenschools als regionaal helpen opzetten en ze heeft honderden leerkrachten opgeleid tot Begaafdheidsspecialist. Op dit moment is Karen directeur/programmamanager van REC5; het opleidingsinstituut voor hoogbegaafdheid. Daarnaast is ze als onderwijsadviseur en orthopedagoog betrokken bij diverse voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen, voornamelijk in Noord- en Oost-Nederland. Lees verder>>

• Start onderzoek naar ‘witte vlekken’

Binnenkort start een onderzoek naar de witte vlekken in het onderwijsaanbod en de extra ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen. Na afronding van het onderzoek zal de taskforce de aanbevelingen meenemen.

Roos Roffel gaat dit onderzoek uitvoeren samen met een, nog te selecteren, onderzoeksbureau. Roos: ‘In het schooljaar 2021-2022 benaderen we de besturen in het SWV PO 20.01 voor dit onderzoek. Doel van het onderzoek is inventariseren wat binnen de besturen aan extra ondersteuning wordt geboden in de breedste zin van het woord. We zullen o.a. kijken naar het type leerling, op welke wijze de extra ondersteuning wordt vormgegeven, financiering en andere variabelen. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om de witte vlekken in kaart te brengen, zodat er nog meer hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen.’

Regio gemeente Groningen
Regio gemeente Groningen voortvarend van start

 Het subsidietraject hoogbegaafdheid is inmiddels ook opgestart in de regio gemeente Groningen. De basis is een enthousiaste, actieve projectgroep HB waarin alle besturen uit de regio gemeente Groningen vertegenwoordigd zijn. De groep bestaat uit 9 leden met Inez Töben als kartrekker en is heel divers: HB-specialisten, plusgroep leerkrachten, intern begeleiders en leerkrachten. De groep overlegt één keer per maand en vormt een netwerk tussen de besturen. Er lopen al verschillende lijntjes tussen met name de kleinere besturen en éénpitters. Door de projectgroep worden de lijnen versterkt. Lees verder>>

Regio Noord
Regio Noord is los!

 Voor Regio Noord bepalen de kartrekkers Yvonne Postma (Noordkwartier) en Marieke Pot (Marenland) in regelmatig overleg met Renée Doornbusch (Lauwers & Eems) en Anneke Jansma (VCPO Noord Groningen) de koers van de ontwikkelingen rondom hoogbegaafdheid in de regio. Regio Noord is nu helemaal los! Lees verder>> 

Regio West
Verslag van de basistraining hoogbegaafdheid & van de masterclass Executieve functies

Dit voorjaar vond de derde, en daarmee ook de laatste, basistraining hoogbegaafdheid (open inschrijving) van regio West plaats. De deelnemers, van verschillende scholen uit de regio West, hebben gedurende deze training van Martijn Nouwens van Cedin Zorg en Onderwijs meer kennis opgedaan over o.a. signaleren, passend aanbod en onderpresteren.

Masterclass Executieve functies

Dit voorjaar vond de vierde masterclass van regio West plaats. Dit keer was het onderwerp ‘Executieve functies’. Onder leiding van Ragnild Zonneveld-Bijkerk van Cedin Zorg en Onderwijs werden de enthousiaste deelnemers ge nformeerd over ontwikkeling van executieve functies en wat je van de leerlingen mag verwachten. Ook werd de relatie tussen IQ, hoogbegaafdheid en executieve functies besproken. Daarnaast werd er stil gestaan bij passende ondersteuning op dit gebied. Lees verder>>

Regio Zuidoost timmert aan de weg

Joyce Steenwijk over de vorderingen van regio Zuidoost: ‘We hebben niet heel veel nieuws sinds de vorige nieuwsmail, maar dat betekent niet dat we niet druk zijn met alle voorbereidingen. Zo hebben we in maart een bijeenkomst gehad met heel veel IB’ers van de verschillende stichtingen die deel uitmaken van onze regio. Ondertussen is ook Stichting Primenius aangehaakt en nu bestaan we in totaal uit 8 verschillende stichtingen.’ Lees verder>>

Onderwerpen:

• Project hoogbegaafdheid binnen SWV PO 20.01 
• Regio gemeente Groningen
maak kennis met Inez Töben, de nieuwe kartrekker

• Regio Noord
stelt visie voor project hoogbegaafdheid op

• Regio West
verslag van de eerste masterclass de scholingen Hoogbegaafdheid begonnen

• Regio Zuidoost
houdt eerste brainstormsessie over project hoogbegaafdheid

Project hoogbegaafdheid binnen SWV PO 20.01

Eind 2019 is de subsidie voor begaafde leerlingen toegekend. De subsidie wordt SWV breed en ook vanuit de 4 regio’s ingezet volgens het plan dat gezamenlijk per regio is ingediend. De uitwerking van het plan van aanpak, inclusief de besteding en bestemming van de toegekende middelen, maakt onderdeel uit van zowel de regionale werkagenda’s als die van het samenwerkingsverband in haar geheel. Lees verder >>.

Regio gemeente Groningen
Maak kennis met Inez Töben, de nieuwe kartrekker van regio gemeente Groningen

Sinds 1 januari 2021 is Inez Töben de kartrekker voor de regio gemeente Groningen. Al meer dan 15 jaar ligt de focus van Inez op hoogbegaafdheid. Op dit moment is ze de coördinator van de bovenschoolse voorziening van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen. Daarnaast geeft ze les in drie verschillende bovenschoolse plusgroepen. Lees verder >>.

Regio Noord
Regio Noord stelt visie voor project hoogbegaafdheid op

‘In onze visie willen we laten voelen hoe belangrijk we het vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat er wat speciaals moet gebeuren voor deze groep leerlingen’, aan het woord is Yvonne Postma, één van de kartrekkers van regio Noord. Lees meer >>.

Regio West
In regio West zijn de scholingen hoogbegaafdheid begonnen

Roos Roffel, kartrekker voor de regio West, stelt zich voor en vertelt over de stand van zaken in regio West. De regio is goed op dreef. De basistrainingen hoogbegaafdheid zijn begonnen en er zijn al drie masterclasses achter de rug. Lees meer >>.

Verslag van de eerste masterclass in regio West

Afgelopen najaar heeft de eerste masterclass van regio West plaatsgevonden. De 30 deelnemers hebben tijdens deze (digitale) bijeenkomst, in de vorm van een college, informatie gekregen over passend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in groep 1-3. Lees verder >>.

Regio Zuidoost
Regio Zuidoost houdt eerste brainstormsessie over project hoogbegaafdheid

In gesprek met Joyce Steenwijk uit Veendam. Joyce is kartrekker voor de regio Zuidoost. Zij vertelt enthousiast over de eerste brainstormsessie in het kader van het project hoogbegaafdheid. ‘Het mooist is natuurlijk om in je eigen klas aan de slag te kunnen!’ Lees meer >>.