AGENDA SCHOOLJAAR 2020-2021

MEI 2021
10 mei 2021
Vergadering klankbordgroep project hoogbegaafdheid – evaluatie schooljaar ’20-‘21

13 mei 2021
Hemelvaartsdag

14 mei 2021
Extra vrije dag

18 mei 2021
Vergadering OPR van 20.00 uur tot 22.00 uur

24 mei 2021
2e Pinksterdag

25 mei 2021
Overleg kartrekkers project hoogbegaafdheid

28 mei 2021
Bestuurlijke bijeenkomst regio gemeente Groningen van 09.00 uur tot 10.30 uur

JUNI 2021
4 juni 2021
Overleg integrale werkgroep van 9.00 uur tot 11.00 uur

7 juni 2021
Werkgroep financiën van 13.30 uur tot 15.00 uurVergadering Dagelijks Bestuur van 15.30 uur tot 17.00 uur

10 juni 2021
Agenda overleg Algemeen Bestuur van 15.00 uur tot 16.30 uur

14 juni 2021
Bestuurlijke bijeenkomst regio Zuidoost van 14.00 uur tot 16.00 uur

17 juni 2021
Vergadering OPR van 20.00 uur tot 22.00 uur + coördinator SWV en voorzitter AB

21 juni 2021
Bestuurlijke bijeenkomst regio Noord van 14.00 uur tot 16.00 uur

25 juni 2021
Vergadering Algemeen Bestuur van 09.00 uur tot 10.00 uur

JULI 2021
25 mei 2021
Overleg kartrekkers project hoogbegaafdheid

12 juli tot en met 20 augustus 2021
Zomervakantie