Categorieën
22 07 juli Nieuws

En alweer een schooljaar voorbij…

Opnieuw een schooljaar waarin er veel ontwikkelingen zijn geweest in de scholen en in ons samenwerkingsverband als geheel. Toch weer Corona met alle gevolgen van dien, maar vooral toch ook een jaar waarin alle kinderen ‘gewoon’ weer naar school konden gaan. Eigenlijk zoals het hoort en we gewend waren. En in dat nieuwe elan komen er dan ook weer veel mooie ontwikkelingen en initiatieven, ook in ons samenwerkingsverband. 

Natuurlijk hebben we te maken gehad met een organisatorische verandering en zijn we van een stichting een vereniging geworden. Veel belangrijker zijn de inhoudelijke ontwikkelingen in de deelverbanden van ons SWV. Plannen worden gemaakt die gericht zijn op inclusiever onderwijs, op het zorgvuldig en verantwoord terugplaatsen van leerlingen vanuit een specialistische school naar een basisschool, op het versterken van de basisondersteuning etc. etc. 

Ook is er dit schooljaar veel aandacht besteed aan de uitvoering van de plannen op het gebied van de hoog- en meer begaafde leerlingen, waarvoor het SWV subsidie van de rijksoverheid ontvangt en de voortgang bij de inrichting van het dekkend netwerk. 

Onze website is vernieuwd, er zijn nieuwsbrieven verstuurd, Indigo is verder ingevoerd; kortom er is heel veel in gang gezet en gerealiseerd in het schooljaar 2021-2022. En we hebben nog voldoende uitdagingen en ambities voor het nieuwe schooljaar. Die pakken we direct na de zomervakantie weer op. Voor nu wens ik iedereen een heel fijne, ontspannen en gezonde zomervakantie toe! 

Roel Weener