DEELVERBAND WEST

januari 2022
DEELVERBAND WEST
Terugblik op werksessie beleid

In oktober heeft de werksessie beleid plaatsgevonden. Directeuren, IB’ers en HB specialisten hebben tijdens deze ochtend zeer hard gewerkt aan het schrijven en/of schaven van beleid rondom hoogbegaafdheid.

Tijdens de ochtend hebben we stil gestaan bij het verleden (waar komen we vandaan?), het heden (waar staan we nu?) en de toekomst (waar willen we heen?). De deelnemers wisselden veel waardevolle ervaringen met elkaar uit. Enkele voorbeelden van wat ter sprake kwam:

Verleden
• ‘Klassikaal onderwijs, deur dicht, iedereen hetzelfde’
• ‘Alle kinderen doen hetzelfde’
• ‘Veel tijd en zorg naar de ‘onderkant’

Heden
• ‘We zijn op de goede weg, maar de wens is er om het aanbod te verbreden’
• ‘SiDi-PO wordt nog onvoldoende ingezet’
• ‘Deze leerlingen worden gezien en gehoord en er wordt aan behoeften tegemoet gekomen’
• ‘Leerkrachten ervaren het als extra en heel veel’

Toekomst
• ‘Er is beleid en dit wordt gedragen door het team’
• ‘Bewust bekwame leerkrachten’
• ‘Consensus over aanbod in de groepen: differentiatie, compacten, verrijken, leren leren’

Tijdens het tweede gedeelte van de ochtend konden de scholen aan het werk met het schrijven en schaven. Zo werd direct een start (of vervolg) gegeven aan het beleidsplan. Op 20 januari volgt een masterclass. In deze masterclass wordt gekeken hoe je het beleid in de praktijk kan brengen.

Eerste netwerkbijeenkomst HB

specialisten In november was de eerste netwerkbijeenkomst van de HB specialisten van deelverband West. Scholen uit onze regio kunnen sinds september via een aanvraagformulier aanvragen doen voor ondersteuning op school. Dit kan op leerling-, leerkracht-, groeps-, school- of beleidsniveau.

Het netwerk bestaat uit 18 specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid. We bespreken de binnengekomen aanvragen en bekijken wie van de specialisten het beste kan ondersteunen. De eerste aanvragen zijn reeds opgepakt door specialisten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de begeleiding van een leerkracht bij een hoogbegaafde leerling, het inzetten van SiDi-PO en de begeleiding van een plusklasleerkracht.

Delen van succes

Leuke leestip: een post op LinkedIn van één van de trainers van Cedin nadat ze voor ons deelverband een online training had gegeven.