DEELVERBAND (voorheen regio) WEST

Home » DEELVERBAND (voorheen regio) WEST » Nieuwsbrief-HB » DEELVERBAND (voorheen regio) WEST
DEELVERBAND (voorheen regio) WEST
Netwerk, coördinatoren en scholingen hoogbegaafdheid in regio West 

Op 16 november is de eerste netwerkbijeenkomst.
Vorig jaar zijn we bezig geweest met het opzetten van een netwerk van hoogbegaafdheidsspecialisten. Dit zijn onderwijsprofessionals die geschoold zijn op het gebied van hoogbegaafdheid en/of zeer veel ervaring hebben. In de laatste weken voor de zomervakantie is de werkwijze van het netwerk bepaald en inmiddels zijn de aanvraagformulieren voor ondersteuning met de scholen gedeeld.
Scholen kunnen via het formulier een aanvraag voor ondersteuning doen. Dit kan op verschillende niveaus: beleids-, groeps-, leerkracht- en/of leerling niveau. Eens in de zes weken komt het netwerk samen en bespreken we wie de aanvraag kan oppakken en wie op de school kan komen meekijken of denken. Hierdoor hopen we dat de vele expertise die er binnen het deelverband is, daadwerkelijk wordt gebruikt door de scholen. Op 16 november is de eerste netwerkbijeenkomst.

Coördinatoren hoogbegaafdheid
In deelverband West hebben we sinds dit schooljaar twee coördinatoren hoogbegaafdheid: Riekje de Boer-Ter Steege en Roos Roffel (Roos is ook kartrekker). Zij hebben als taak te monitoren hoe de scholen ervoor staan. Daarom hebben ze als voorbereiding op de werksessie beleid van 12 oktober de scholen gevraagd aan te geven hoe zij verschillende onderwerpen rondom hoogbegaafdheid op hun school vormgeven. Hierbij valt te denken aan compacten en verrijken, versnellen, ouderbetrokkenheid, scholing etc. Dit alles heeft als doel om scholen beter te kunnen ondersteunen en de samenwerking tussen scholen te bevorderen.
Daarnaast vervullen zij een wens van veel scholen; zij kunnen meedenken en kijken bij vraagstukken op de scholen. Steeds meer collega’s weten hen te vinden en zo profiteren steeds meer leerlingen van de inzet vanuit de subsidie.

Veel scholingen
Ook dit schooljaar staan er in West verschillende scholingen op het programma.

Basistraining hoogbegaafdheid
19 scholen volgen met hun team de basistraining hoogbegaafdheid. De basistraining wordt ook aangeboden aan leerkrachten van scholen die deze training niet aan het team aanbieden. Zo kunnen ook starters, zij-instromers en anderen deelnemen aan deze training.

Werksessie rondom beleid
Voor intern begeleiders en directeuren is er een werksessie rondom beleid georganiseerd. Wanneer deze nieuwsmail uitkomt, heeft deze net plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben scholen gewerkt aan hun beleid en hebben zij nieuwe inzichten opgedaan die zij mee terug nemen naar hun team.

Zes masterclasses
Daarnaast kunnen er dit schooljaar zes verschillende masterclasses worden gevolgd. Onderwerpen als executieve functies, onderpresteren, dubbel bijzondere leerlingen, passend aanbod en beleid in de praktijk zullen aan bod komen.

Training slimme kleuters
Ook hebben we dit jaar een training in ons aanbod opgenomen die gericht is op de kleuterleerkrachten. Zij kunnen in een uitgebreide training zich verder verdiepen in de kansen en uitdagingen rondom de slimme kleuter.

Training SiDi-PO
Een andere wens van scholen was om een training te verzorgen rondom het signaleringsinstrument SiDi-PO. Steeds meer scholen werken met dit instrument of overwegen dit te gaan doen.

Scholen kunnen zich t.z.t. aanmelden voor de verschillende trainingen.
Meer nieuws over hoogbegaafdheid op deze pagina, op de LinkedIn-pagina van ons SWV via deze link en in volgende nieuwsmail HB.
En ook over de eerste bijeenkomsten en inzet vanuit het netwerk specialisten. Neem voor vragen contact op met Roos Roffel: r.roffel@quadraten.nl.